Slovak school - Slovenská škola

                                 Let's grow our Slovak roots together


Let's COUNT, READ, SPEAK & WRITE together in SLOVAK

Please get in touch!

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

Calendar School Days:


2017
September 13, 20, 27

October 4, 11, 18, 25

November 1, 8, 15, 22, 29

December 6, 13


2018
January 10, 17, 24, 31

February 7, 14, 21, 28

March 7, 14, 21

April 4, 11, 18, 25

May 2, 9, 16, 23, 30

June 6, 13, 20


Reminders:                                                                                                   

Snacks - FRUITS & VEGETABLES ONLY
(no chocolate, no candies at all,pls)


       DÔVODY PREČO CHODIŤ DO SLOVENSKEJ ŠKOLY


- kontakt s rodinou na Slovensku

- rozšírovanie slovenskej slovnej zásoby

- náuka správneho písania, čítania a rozprávnia

- účasť na pobytových letných táboroch na Slovensku 

- získavanie kamarátov, ktorí tiež rozprávajú po slovensky

- znalosť viacerých jazykov zlepšuje pämať, kreativitu a psychickú flexibilnosť                                                                                                      

- udržiavanie a rozvíjanie slovenských zvykov a tradícií Veľká Noc, Mikuláš, Vianoce…

- prístup k slovenskej knižnici a možnosť požičiavať si knihy v slovenskom jazyku pre celú rodinu

- v  budúcnosti možnosť získania slovenskej maturity, ktorá umožní študovanie na slovenských univerzitách a v štátoch Európskej únie     

LINKS: 

The Slovak school does not endorse individual companies or websites but provides equal opportunities to all companies to educate us. The views and content expressed in the following sites do not necessarily express the views or opinions of the Slovak school, however we do feel they may be beneficial in nature. Let us know what you think! Enjoy!